Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

ระวังน้ำหนุนสูง 1-6 ก.พ. พื้นที่ตามแนวริมแม่น้ำ จ.สมุทรปราการ ได้รับผลกระทบ

1 กุมภาพันธ์ 2565

หลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทสายเก่า เกิดน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้มีน้ำท่วมถนนหลายสาย ซึ่งเป็นไปตามที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้มีการแจ้งเตือนว่า วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2565 จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูง โดยจะสูงที่สุดในช่วงวันที่ 2-3 ก.พ. ซึ่งผู้ที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวน้ำใกล้พื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า พระประแดง บางนา รวมถึงแถบตลาดปากน้ำ หรือแถบชายทะเลบางขุนเทียน

โดยข้อมูลน้ำทะเลหนุนสูงในขณะนี้ สูง 1.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงส่งผลให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูง ส่งผลต่อการสัญจร เนื่องจากรถจะสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรระมัดระวังในการขับรถ

แชร์