เครื่องหมายอัศเจรีย์

รัฐรับหลักการ 3 ข้อ กลุ่มค้าน กำแพงกันคลื่น

กลุ่มคัดค้าน กำแพงกันคลื่น เจรจาร่วมกับตัวแทนจากรัฐบาล พบมีมติรับหลักการแต่ยังไม่ชัดในประเด็นกรอบการทำงาน

หลังการเจรจากว่า 2 ชั่วโมง ระหว่างกลุ่ม Beach for life และเครือข่ายภาคประชาชนทวงคืนชายหาด ร่วมกับ ตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติ ที่เครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้อง 3 ข้อ ประกอบด้วย 

กำแพงกันคลื่น

1.ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบโครงการ กำแพงกันคลื่น 

2.กำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA

3.ฟื้นฟูชายหาดที่ได้รับความเสียหายจากกำแพงกันคลื่น

ล่าสุด นายอภิศักดิ์ ทัศนี ตัวแทนกลุ่ม Beach for life เปิดเผยผลการเจรจาว่า ที่ประชุม มีมติรับหลักการ แต่ขอเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เบื้องต้น ทางกลุ่มจึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดูแลกำกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ และจะต้องมีสัดส่วนมาจากตัวแทนภาคประชาชน นักวิชาการ ที่มาจากฝั่งภาคประชาชน และหน่วยงานรัฐ รวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

โดยจะต้องจัดการประชุมให้เร็วที่สุด ภายในระยะเวลา 90 หรือ 120 วัน อย่างไรก็ตามหากภายในวันนี้มีการร่างข้อสรุปทั้งหมด และมีการลงนามร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงมีรายละเอียดกำกับชัดเจน และมีคำสั่งเป็นไปตามข้อตกลงทางกลุ่มผู้ชุมนุม จะยุติการชุมนุมทันที แต่หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง ก็จะยกระดับการชุมนุม โดยส่วนนี้ยืนยันว่า ภาคประชาชนจากภาคใต้และภาคตะวันออกกำลังเตรียมเดินทางขึ้นมาสมทบอีกจำนวนมาก เพราะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น จึงต้องระดมกำลังกันขึ้นมาเรียกร้องให้ปัญหาดังกล่าวสะท้อนไปถึงรัฐบาล

แชร์