เครื่องหมายอัศเจรีย์

รู้หรือไม่… ทำไม ”เด็ก” ต้องใส่หมวกกันน็อก

รู้หรือไม่?..สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยอันดับ 1  คือ จมน้ำ รองลงมาคืออุบัติเหตุบนท้องถนนปัจจัยหลักคือการโดยสารจักรยานยนต์ 

จากการสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พบว่าผู้โดยสารเด็กไม่สวมหมวกกันน็อกถึงร้อยละ 93.2 สอดคล้องกับข้อมูลของ Save the Children ที่เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า มีเด็กไทยมากกว่า 2,600 คน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และมากกว่า 72,000 คน ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามมีเพียง 7% ของเด็กเท่านั้นที่สวมใส่หมวกกันน็อกเมื่อโดยสารรถจักรยานยนต์

หมวกกันน็อกที่ดีและเหมาะสมกับเด็กจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้แต่ปัญหาหลักที่ทำให้การเข้าถึงหมวกกันน็อกเด็กของประเทศไทยเป็นไปได้ยากนั้น ปัจจัยมาจากรายได้ของผู้ปกครองบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จัดเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง แตกต่างกับผู้ขับขี่รถยนต์ ทำให้ขาดโอกาสการเข้าถึงเพราะหมวกกันน็อกเด็กที่ดีมักมีราคาแพง ขณะเดียวกันการหาซื้อหมวกกันน็อกที่เหมาะสมและได้มาตรฐานนั้นก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน

แชร์