เครื่องหมายอัศเจรีย์

รู้หรือไม่… น้ำบาดาล มีมากกว่าน้ำผิวดิน

รู้หรือไม่… ปริมาณน้ำบนโลกส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มที่มีมากถึง 97% ซึ่งน้ำเค็มเหล่านี้จะอยู่ในทะเลและมหาสมุทร ส่วนที่เหลืออีก 3% เป็นแหล่งน้ำจืด

หากนำแหล่งน้ำจืด 3% ดังกล่าว มาเทียบเป็น 100%จะพบว่า 70% เป็นน้ำแข็งหรือหิมะ 29% เป็นน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล และอีก 1% เป็นน้ำผิวดิน

ดังนั้น น้ำบาดาลถือเป็นแหล่งน้ำสำรองที่สำคัญของประเทศ และมีการนำขึ้นมาใช้ประโยชน์มากมาย เพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย

น้ำผิวดิน เป็นน้ำที่เกิดจากฝนที่ตกลงมา แล้วไหลลงสู่ที่ต่ำ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ

น้ำบาดาล เกิดจากน้ำผิวดินที่ซึมผ่านชั้นดิน ชั้นหินต่างๆ ถูกกักเก็บและสะสม อยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างเม็ดดิน หรือรอยแตกของชั้นหิน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

แชร์