เครื่องหมายอัศเจรีย์

รู้หรือไม่… “บีเวอร์ Beaver” สัตว์นักสร้างเขื่อนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ

รู้หรือไม่… “บีเวอร์” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จัดเป็นสัตว์ฟันแทะชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับหนูยักษ์   แต่พวกมันสามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความชุ่มน้ำให้กับระบบนิเวศโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ หรือธรรมชาติ อีกทั้งเขื่อนที่ถูกสร้างโดย “บีเวอร์” ยังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และอุณหภูมิหรือสภาพอากาศบริเวณนั้นได้อีกด้วย

“บีเวอร์” จะเริ่มสร้างเขื่อนกักน้ำด้วยการล้มต้นไม้ โดยตัดหรือกัดกิ่งไม้ชนิดต่างๆจากนั้นจะคาบและลากกิ่งไม้ ลงไปไว้ก้นลำธาร ปล่อยให้ปลายไม้ชี้ไปตามน้ำ  เสร็จแล้วเอาโคลน กรวด และหินวางถมไปเป็นชั้นที่ 2 จากนั้นก็เอาโคลนและหินทับลงไปอีกเรื่อยๆ จนกว่าน้ำในเขื่อนนั้นจะมีความสูงตามที่พวกมันต้องการ ซึ่งเขื่อนพวกนี้สามารถอยู่ได้นานหลายเดือน  โดยปกติแล้วมันจะสร้างช่องระบายน้ำไว้ด้วย

“เขื่อนบีเวอร์” ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันผู้ล่า เช่น หมาป่าและหมี เพื่อให้ตัวพวกมันเองเข้าถึงอาหารได้ง่ายในช่วงฤดูหนาว   และจะมีการอุดรูบนเขื่อนด้วยไม้โคลนหรือดินด้วยเหตุนี้การทำลายเขื่อนจึงเป็นเรื่องยากสำหรับนักล่า  “บีเวอร์” สามารถสร้างเขื่อนได้ทั้งวันทั้งคืน โดยมันจะสร้างเขื่อนตามบริเวณริมแม่น้ำ  ทำให้ส่งผลต่อระบบนิเวศ เพราะแหล่งน้ำที่ได้จากการสร้างเขื่อนจะดึงดูดสัตว์จำพวกปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลานให้เข้ามาอาศัยและหากินใกล้บริเวณเขื่อน ซึ่งแอ่งน้ำของบีเวอร์ ยังสามารถกำจัดตะกอนและสารมลพิษทางน้ำ และทำให้ของแข็งแขวนลอยจนตกเป็นตะกอน อีกทั้งยังเพิ่มไนโตรเจนฟอสเฟตคาร์บอนและซิลิเกตลงในน้ำ

โดยปกติ “บีเวอร์” จะมีด้วยกันสองสายพันธุ์คือ พันธุ์ยูเรเชียน กับพันธุ์อเมริกาเหนือที่มีขนาดและรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมาก  พวกมันส่วนมากอาศัยอยู่ในบริเวณซีกโลกเหนือ มีจำนวนประชากรในแถบอเมริกาเหนือมากกว่า 60 ล้านตัวแต่เมื่อปี ค.ศ.1988 มีจำนวนลดลงเหลือเพียง 6-12 ล้านตัวซึ่งเป็นผลมาจากการล่าสัตว์ที่กว้างขวาง บีเวอร์นั้นถูกล่าเพื่อทำเป็นยาและน้ำหอม ซึ่งสกัดมาจากสารคัดหลั่งในตัวของบีเวอร์ที่เรียกว่าคาสโตเรียน (castoreum) นอกจากนี้ยังมีการใช้ขนของบีเวอร์มาทำเครื่องนุ่งห่ม

แชร์