เครื่องหมายอัศเจรีย์

รู้หรือไม่ …  4 ก.ย.ของทุกปี “วันสัตว์ป่าสากล”  

รู้หรือไม่ … ในทุกๆปี โลกของเราได้สูญเสีย “สัตว์ป่า” ไปมากมายจากการขยายตัวของประชากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการรุกล้ำที่อยู่อาศัยของพวกมัน หรือการจับมันมาเพื่อใช้สอยประโยชน์ต่างๆ ตามที่มนุษย์เห็นว่าสมควร   แต่ก็มีอีกด้านหนึ่งเช่นกัน เมื่อเวลาผ่านไป หลายๆคนเริ่มตระหนักรู้มากขึ้น จึงเริ่มมีการจัดตั้งมูลนิธิและองค์กรมากมาย เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์ชีวิตของเหล่าสัตว์ป่า รวมไปถึงการกำหนดวันต่างๆขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้คน ตื่นรู้เกี่ยวกับความสำคัญของชีวิตสัตว์ป่าเหล่านี้มากขึ้น

4  ก.ย. ของทุกปี  จึงเกิดเป็น “วันสัตว์ป่าสากล” หรือ National Wildlife Day ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อย้ำเตือนเราว่าสัตว์ต่างๆ เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของโลกใบนี้ และเป็นการให้เกียรติแก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ รวมไปถึงองค์กรต่างๆ มากมายที่ทำงานร่วมกันทุกปี เพื่อช่วยรักษาสัตว์เหล่านี้ไว้นั่นเอง

แชร์