เครื่องหมายอัศเจรีย์

อุตุฯ ประกาศ 29 ต.ค.นี้ ประเทศไทยเข้าสู่ ฤดูหนาว

ฤดูหนาว

บริเวณประเทศไทยตอนบน ฤดูหนาว ปีนี้ จะเริ่มต้น วันที่ 29 เดือนตุลาคม 2565 จะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติ ประมาณ2สัปดาห์ และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

• อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 20-21 องศาเซลเซียส จะสูงกว่าค่าปกติประมาณประมาณ0.5 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 19.9 องศาเซลเซียส) แต่จะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 21.0 องศาเซลเซียส) 

• อุณหภูมิต่าที่สุด 8 – 9 องศาเซลเซียส ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

• ส่วนอุณหภูมิต่าที่สุดบริเวณกรุงเทพมหานคร17-18 องศาเซลเซียส และปริมณฑล15-16 องศาเซลเซียส 

• ช่วงเวลาที่จะมีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงปลายเดือนมกราคม2566 

•สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภู รวมท้ังเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและจะมีน้ำค้างแข็ง เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง 

ส่วนภาคใต้  อากาศเย็นเป็นบางวันส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ และหนักมากในบางแห่ง  ทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ ในหลายพื้นที่ สําหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกําลังแรงเป็นระยะๆ บางช่วงมี คลื่นสูง 2 – 3 เมตร ส่วนทะเลอันดํามันมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร

แชร์