เครื่องหมายอัศเจรีย์

“ลานีญา” ยังแรง ฝนตกเพิ่ม ก.ย. – พ.ย. 65

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดลานีญาปรับเพิ่มขึ้นอีกและทรงตัวในระดับสูง  คาดว่าจะทำให้ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน (ฤดูฝน) ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติทุกภูมิภาค และมากกว่าปีที่แล้ว   โดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ กลาง ตะวันออก ตะวันตก อีสาน ใต้ตอนบน  ขณะที่ปีนี้จะมีอากาศหนาวกว่าปกติเกือบทุกภูมิภาคตั้งแต่ช่วงปลายปี – มกราคม 2566  และจะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว

รศ. ดร. วิษณุ อรรถวานิช  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ระบุว่า  จากข้อมูลของ International Research Institute for Climate Society (IRI) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และ Climate Prediction Center องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) สหรัฐอเมริกา ได้พยากรณ์ ความน่าจะเป็นการเกิดลานีญาปรับเพิ่มเกิน 80% ช่วง กรกฎาคม – กันยายน 2565 และแตะเกือบ 80% ลากยาวถึง ธันวาคม 2566  โดยเพิ่มกำลังอีกจากเดิม มากกว่าที่คาดไว้ในเดือนที่แล้ว แม้ว่าจะอยู่ในระดับกำลังอ่อน  แต่ก็ประมาทไม่ได้   โดยคาดว่าลานีญาจะอ่อนกำลังช่วง กุมภาพันธ์ 2566  สัญญาณเอลนีโญยังมีน้อยและน่าจะไม่เกิดภัยแล้ง

ซึ่งบ่งชี้ว่าให้เตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นจากนี้ไป และมากกว่าเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนที่แล้ว เนื่องจากลานีญาไม่ยอมอ่อนกำลังลง และยืดเยื้อออกไปถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ต้องระวังน้ำท่วมให้มากในทุกภูมิภาค เพราะฝนจะมามากกว่าปกติ   โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ  กรุงเทพฯ  ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และอีสาน ฝนจะลากยาวถึงอย่างน้อยเดือนพฤศจิกายน   ขณะที่ภาคใต้ระวังน้ำท่วมช่วง ตุลาคม – ธันวาคม 2565   ส่วนช่วงมกราคม 2566 ฝนจะลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ฝนจะกลับมามากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในทุกภูมิภาค

สำหรับอุณหภูมิ ทาง IRI และ APEC Climate Center พยากรณ์ว่าช่วง พฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566  อากาศจะหนาวเย็นมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ และจะหนาวกว่าปีที่ผ่านมาเกือบทุกภูมิภาค ซึ่งมาจากอิทธิพลของปริมาณฝนที่ลากยาวออกไปจากฤดูกาลปกติ

แชร์