เครื่องหมายอัศเจรีย์

“ลานีญา” ส่งผลให้ เมษายน-มิถุนายน ฝนมากกว่าปกติ

“ลานีญา” ยังไม่ยอมถอย  ยืดเยื้อต่อเนื่อง แต่จะค่อยๆ สลายตัวจากนี้จนถึงมิถุนายน 2565 ฝนจะเพิ่มขึ้นจากนี้ไปและจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติทุกพื้นที่ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน  เกษตรกรระวังผลผลิตเสียหาย

รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เปิดเผยรายงานจาก International Research Institute for Climate Society (IRI) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และและ Climate Prediction Center องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) สหรัฐอเมริกา ที่ได้พยากรณ์ว่าลานีญายังคงแข็งแกร่งเต็ม 100% ใน เดือนมีนาคม 2565 ยืดเยื้อออกไปกว่าที่คาดไว้ในเดือนที่แล้ว  โดยจะอ่อนกำลังลงจากนี้ไป ช่วง มิถุนายน –สิงหาคม 2565 ด้วยความน่าจะเป็น 53% และหลังจากนั้นโอกาสจะเกิดลานีญาต่อหรือเปลี่ยนเป็นเฟสกลางใกล้เคียงกันที่ 40-50% โอกาสเกิดเอลนีโญ (ร้อนและแล้งกว่าปกติ) ยังมีน้อยมาก

บ่งชี้ว่า ช่วงเมษายน-มิถุนายน 2565 ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ชุ่มช่ำทุกภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน ตะวันออก เหนือตอนบน กลางและอีสานตอนล่างจะมีฝนมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกจากนี้ไป ฤดูแล้งปีนี้คงแล้งน้อย  จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังผลผลิตเสียหายจากฝนที่มาก และมีโอกาสสูงมากขึ้นที่ฤดูฝนจะมาเร็วพร้อมออกตัวแรง เตรียมรับมือน้ำท่วมโดยเฉพาะเหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก และใต้ตอนบน ฝนอาจขาดช่วง กรกฎาคม – สิงหาคม ทางตะวันตกและใต้

ขณะที่ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติเพิ่มขึ้นอีกทำให้อากาศเย็นสบายในช่วงหน้าร้อนที่จะไม่ร้อนมากเกือบทุกภูมิภาค (ยกเว้นภาคใต้) หลังจากนั้นจะอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและจะร้อนกว่าค่าเฉลี่ยปกติช่วงมิถุนายน-กันยายน  ในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอีสานตอนล่างเหนือ และตะวันตก

แชร์