เครื่องหมายอัศเจรีย์

18 ปี “สึนามิ” 

สึนามิ

เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง  จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ห่างจากจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 580 กิโลเมตร  ขนาดความรุนแรง 8.9 

แผ่นดินไหวครั้งนั้น ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่

สึนามิ 1
สึนามิ 2
สึนามิ

แชร์