Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

วันนี้ไทยอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศา

ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงกับมีลมแรงบางพื้นที่ และอุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีลมแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศา

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีลมแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศา

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศา

ภาคใต้อ่าวไทยและอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศา

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 6 – 9 พ.ค. 65 มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้อุณหภูมิสูงโดยจะเริ่มมีอากาศร้อนตอนกลางวันในบริเวณภาคเหนือ 

แชร์