เครื่องหมายอัศเจรีย์

วิธีติดตั้งคาร์ซีทเด็กให้ถูกต้องปลอดภัย

นอกจากการเลือกซื้อคาร์ซีทให้ได้มาตรฐานแล้ว รู้หรือไม่ว่า การติดตั้งคาร์ซีทให้ถูกวิธี ก็นับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากติดตั้งไม่ถูกต้อง ประสิทธิภาพการป้องกันความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อาจลดลง หรือ ถึงขั้นไร้ประสิทธิภาพ วันนี้ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ มีคำแนะนำและวิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง มาเป็นแนวทางให้กับผู้ปกครองได้ศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

แชร์