Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

“สึนามิ” ในไทย รู้ล่วงหน้าได้ 45 นาที

21 กุมภาพันธ์ 2565

กรณีข่าวลือที่ว่าจะเกิด “สึนามิ” ลูกที่ 3 ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย  ทำให้ประชาชนหลายคนเกิดตื่นตระหนก กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา  เปิดเผยกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ  เกี่ยวกับข้อมูลการแจ้งเตือนสึนามิ  ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า 45 นาที  โดยเป็นการนำข้อมูลขนาด ความลึก ตำแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบกับประเทศไทย เข้าสู่โปรแกรม TOAST ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้กันทั่วโลก  เพื่อวิเคราะห์สัญญาณคลื่นเตือนก่อนการเกิดสึนามิจากแผ่นดินไหวที่จะเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างแม่นยำ  ดังนั้นข่าวลือดังกล่าวจึงไม่เป็นความจริง

นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข  ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  ยืนยันว่า  หากประเทศไทยจะเกิดสึนามิจริง จะได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วทันที เพราะที่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์สึนามิปี 2547 ได้มีการทดสอบและมีการตั้งรับด้วยเทคโนโลยีและการประสานข้อมูลกับนานาประเทศเพื่อเฝ้าระวัง  ซึ่งพบว่าการเกิดสึนามิมากกว่า 80% เกิดจากแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเล ซึ่งกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเฝ้าระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิ ได้ภายในเวลา 22 นาที  สามารถแจ้งเตือนภัยสึนามิล่วงหน้าได้อย่างน้อย 45 นาที ก่อนที่คลื่นลูกแรกจะกระทบชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย

สำหรับการเฝ้าระวังการเกิดสึนามิฝั่งอันดามัน จะมีข้อมูลจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศไทย จำนวน 2 ตัว ตัวแรกติดตั้งในมหาสมุทรอินเดีย (สถานี 23401) กรณีเกิดสึนามิสามารถยืนยันคลื่นสึนามิที่จะกระทบชายฝั่งทะเล อันดามันของประเทศไทย ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง 45 นาที   ตัวที่สองติดตั้งในทะเลอันดามัน (สถานี23461) กรณีเกิดสึนามิสามารถยืนยันคลื่นสึนามิที่จะกระทบชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ล่วงหน้า 45 นาที และใช้ข้อมูลจากต่างประเทศมาประกอบการวิเคราะห์  ทั้งข้อมูลจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ ของสาธารณรัฐอินเดีย ที่จะให้ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลแถบมหาสมุทรอินเดีย จากหน่วยงาน ในประเทศและต่างประเทศ  และสถานีตรวจระดับน้ำทะเลเกาะซาบัง ของประเทศอินโดนีเซีย และยังใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลบริเวณสถานีเกาะเมียง จังหวัดพังงา ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถานีเกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขณะที่การเฝ้าระวังการเกิดสึนามิฝั่งอ่าวไทย จะใช้ข้อมูลจากทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของประเทศในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และ ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือภูเขาไฟระเบิดในทะเลแถบมหาสมุทรแปซิฟิก จากหน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ ได้แก่ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา  ,สถานีตรวจระดับน้ำทะเล สถานี Pulau Perhentian ของประเทศมาเลเซียและสถานีตรวจระดับน้ำทะเลสถานี Vung Tau ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

แชร์