เครื่องหมายอัศเจรีย์

เขื่อนป่าสักฯ เร่งเพิ่มระบายน้ำ รองรับน้ำเหนือ

นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ให้ข้อมูลกับทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ระบุว่า วันนี้มีน้ำไหลเข้า เขื่อนป่าสักฯ ในอัตรา 1,370 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นอัตราค่อนข้างสูง 

จากการประเมินคาดว่า มวลน้ำที่ท่วมขังจากอิทธิพลของพายุโนรู และฝนที่ตกหนักใน จ.เพชรบูรณ์ รวมถึงน้ำจาก อ.วิเชียรบุรี จะเดินทางมาถึงเขื่อนฯ ภายใน 1-2 วันนี้  ปริมาณมากถึง 500-600 ล้าน ลบ.ม.  ทั้งนี้จากการประเมินศักยภาพของเขื่อนฯ ล่าสุดมีน้ำกักเก็บอยู่ที่ 88% หรือ สามารถรองรับมวลน้ำได้อีกประมาณ 300 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น

ทำให้ต้องติดตามสถานการณ์แบบชั่วโมงต่อชั่วโมง และต้องมีการปรับแผนบริหารจัดการ โดยเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แบบขั้นบันได จากเดิม 300 ลบ.ม./วินาที เพิ่มเป็น 600.53 ลบ.ม./วินาที ในระยะเวลา 3 วัน 

ขณะเดียวกัน ที่เขื่อนพระราม 6 เจ้าหน้าที่ได้ยกบานประตูระบายน้ำเต็มอัตรา เพื่อให้น้ำไหลผ่านเต็มที่ ขณะนี้พบน้ำไหลผ่าน 792.80 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม 6 คือ ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักในเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  ถูกน้ำท่วมมาเป็นเวลานานกว่า 5 วัน

เนื่องจากบริเวณดังกล่าว จะเริ่มได้รับผลกระทบเมื่อเขื่อนป่าสักฯระบายน้ำเกิน 600 ลบ.ม./วินาที   โดยจากการสำรวจบริเวณตลาดเช้าเทศบาลตำบลท่าเรือ, ชุมชนตลาดวัดหนองแห้ว, ชุมชนโคกมะนาว, ชุมชนวัดกลางและ ชุมชนหม่อมเจ้า ถูกน้ำท่วมเฉลี่ย 1-2 เมตร ชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปอยู่เต็นท์ที่ทางเทศบาลตำบลท่าเรือจัดหาให้

ส่วนผู้ค้าในตลาดต้องย้ายไปค้าขายที่ตลาดเปิดท้ายและตลาดสุวรรณเกลียวทองแทน  และ จากการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่เหนือเขื่อนพบว่ามีแนวโน้มลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง

จากการติดตามแผนผังการระบายน้ำของกรมชลประทาน ประจำวันนี้ (3ต.ค.65) พบมีน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำบางไทร จุด C.29A ในอัตรา 3,409 ลบ.ม./วินาที ซึ่งถือว่าเกินจากอัตราที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง จ.ชัยนาท เคยมีมติว่าจะไม่ให้น้ำไหลผ่านจุดนี้เกิน 3,000 ลบ.ม./วินาที

โดยนายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ ระบุว่า หลังจากนี้มีแนวโน้มที่น้ำจะผ่านสถานีวัดน้ำบางไทรเกิน 3,500 ลบ.ม./วินาที ทำให้ขณะนี้อยู่ระหว่างพูดคุยหารือเพื่อหาแนวทางปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา, เขื่อนป่าสักฯ และเขื่อนต่าง ๆ แต่ต้องยอมรับว่าปริมาณฝนมีมาก ซึ่งฝนที่ตกนั้นมาจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำ หากไม่สามารถปรับลดการระบายน้ำได้ก็จะมีการออกประกาศเตือนประชาชนให้มีการเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

แชร์