เครื่องหมายอัศเจรีย์

เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำ เตือน 7 จังหวัด เตรียมตัวรับมวลน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 12 มีหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรีอ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ลพบุรี  

เนื่องมาจากฝนที่ตกหนักทางภาคเหนือ ส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จะมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 300-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปจนถึง บริเวณตำบลกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และ ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 1.50 เมตร ถึง 2 เมตร แต่ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว ยังคงอยู่ในตลิ่งลำน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 12 จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร แต่หากมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มากกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

จึงขอให้ทางจังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

แชร์