เครื่องหมายอัศเจรีย์

ชุมชนท้ายเขื่อน ป่าสักฯ น้ำท่วมสูงขึ้น 20 ซม.

ระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 20-30 ซม. หลังเขื่อน ป่าสักฯ ได้มีการระบายน้ำเพิ่มในอัตราจาก 600 ลบ.ม./วินาที  เป็น 800 ลบ.ม/วินาที  เมื่อวานนี้ (5 ต.ค.65)  ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำป่าสักในชุมชนหนองกรด ต.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  อยู่ในสภาพที่น้ำท่วมสูงเกือบถึงหลังคาบ้านที่เป็นชั้นเดียว  ส่วนบ้านสองชั้น น้ำได้ท่วมในชั้นล่างจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ 

ชุมชนหนองกรด อ.วังม่วง  นับเป็นจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบทันทีตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ได้มีการระบายน้ำในอัตรา 600 ลบ.ม./วินาที  (3 ต.ค.65)  ซึ่งในขณะนั้นก็ทำให้น้ำที่ปล่อยออกมาเริ่มเข้าท่วมในชุมชนประมาณ 1.30 เมตร 

เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะ  ขณะที่สถานการณ์การระบายน้ำเขื่อนล่าสุดเช้าวันนี้ พบว่ายังคงที่อยู่ระดับเดิม แต่ปริมาณกักเก็บล่าสุดมีมากขึ้น คืออยู่ที่ 1,050 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 109.4%  ถือได้ว่าเกินเกณฑ์ปกติ

ขณะที่ระดับการระบายน้ำ ของเขื่อนพระราม 6 ซึ่งรับน้ำต่อจากเขื่อน ป่าสักฯ และ น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ผันมาทางคลองชัยนาท-ป่าสักฯ รวมถึง ฝนที่ตกในพื้นที่ ล่าสุดพบมีน้ำไหลผ่าน 836.69 ลบ.ม./วินาที  ทำให้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา มีน้ำท่วมสูงขึ้นเช่นกัน ประมาณ 40 ซม.

แชร์