เครื่องหมายอัศเจรีย์

เตือนจังหวัดริมแม่น้ำโขง ระดับน้ำเพิ่มสูง 11-19 พ.ค.

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง (ประเทศจีน) เพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.25 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน 

กอนช. ได้คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสะสม ในช่วงวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.20 – 1.40 เมตร โดยเฉพาะในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ประมาณ 0.70 – 0.80 เมตร

2. บริเวณตั้งแต่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม2565 สะสมประมาณ 1.20 – 1.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กอนช. ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง 8 จังหวัด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเวลาดังกล่าว

แชร์