เครื่องหมายอัศเจรีย์

เตือน ปชช. ริม น้ำ บางขาม และ ต.บ้านเบิก จ.ลพบุรี เฝ้าระวังน้ำสูง

ข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่10 ระบุว่า จากสถานการณ์ น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา  มีระดับสูงไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งทั้ง2ฝั่ง  โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออก ที่มีคันคลองชัยนาท-อยุธยา(คลองมหาราช)  และมีแนวขนานลำน้ำเจ้าพระยา ยาว 120 กม. จะมีน้ำไหลปะทะและล้นข้ามคันคลอง ซึ่งหากคันคลองไม่สามารถต้านแรงดันน้ำได้ น้ำอาจไหลเช้าสู่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ระบุสำหรับจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังมีทั้งหมด 4 จุด คือ

1.คันคลองบริเวณ ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

2.ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี

3.ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และ

4.ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

สำหรับจุดที่ 1 และ 2 น้ำยังไม่ล้นคันดินเล็ก ส่วนจุดที่3 และ 4 น้ำล้นข้ามแนวป้องกันคันดินของคันคลองคลองชัยนาท-อยุธยา ไหลลงพื้นที่นา ริมถนนสายเอเชีย

ดังนั้นประชาชนที่มีที่พักอาศัยติดแม่น้ำบางขาม (ผลกระทบจากจุดที่3) และต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง ผลกระทบจากจุดที่ 4 ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติม ระดับน้ำของแม่น้ำบางขามจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ อาจสูงกว่าตลิ่งประมาณ 30-40 ซม.

แชร์