เครื่องหมายอัศเจรีย์

เตือน เชียงแสน เชียงคาน เตรียมรับมือน้ำจากจีน ที่ปล่อยกระทันหัน

แจ้งเตือน: การปล่อยน้ำอย่างต่อเนื่องเขื่อนในประเทศจีนจะทำให้แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอีก 0.7 เมตร เกินกว่า 0.7 เมตรที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ตามแนวชายแดนไทย / ลาว  รวมแล้วแม่น้ำจะสูงขึ้น 1.4 เมตร ในช่วง 4-6 พ.ค. ณ เชียงแสน จ.เชียงรายช่วงวันที่ 6-8 พ.ค. 2565  หลวงพระบาง สปป. ลาว และช่วงวันที่ 8-10 พ.ค. อ.เชียงคาน จ.เลย 

ขณะที่ข้อมูลจาก monitor.mekongwater.org ระบุว่า เขื่อนยักษ์ของจีนต่างปล่อยน้ำปริมาณมหาศาลในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เขื่อนนัวจาตูและเสี่ยววานซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำโขงได้ปล่อยน้ำออกมาทั้งหมดประมาณ 3.7 พันล้าน ลบ.ม. เขื่อนเหล่านี้ปล่อยน้ำในปริมาณที่เทียบได้กับเกือบ 10% ของน้ำทั้งหมดที่สามารถเก็บไว้ในเขื่อนที่ใหญ่ที่สุด 45 แห่ง สิ่งนี้จะผลักดันให้ระดับแม่น้ำทางปลายน้ำสูงขึ้นในช่วงเวลาที่แม่น้ำควรจะต่ำ สร้างความเสียหายให้กับชุมชนที่ต้องพึ่งพาระดับแม่น้ำที่ต่ำกว่าในช่วงเวลานี้ของปีเพื่อการเกษตรและการประมง

แชร์