เครื่องหมายอัศเจรีย์

เฝ้าระวัง น้ำหนุน สมุทรปราการ 2-6 ก.พ.

2 กุมภาพันธ์ 2565

น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 2-6 ก.พ. ช่วงเวลา 6.00-10.00 น. เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยซึ่งทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า ฯ และบริเวณใกล้เคียงซึ่งระดับน้ำเจ้าพระยามีความสูงอยู่ที่ 1.80 – 2.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังผลกระทบที่เกิดจากน้ำทะเลสูงขึ้น และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

แชร์