เครื่องหมายอัศเจรีย์

เหนือร้อนสูงสุด 39 องศา เตือนน้ำน้อย 3 เขื่อนหลัก

ขัอมูลในช่วงวันที่ 11 – 14 มี.ค. 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสุงสุดที่ 39 องศา และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมใต้ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่ง

ส่วนภาคกลางและกรุงเทพ-ปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฝุ่นละอองสะสมเล็กน้อยบริเวณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้น

สำหรับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ยังคงเฝ้าระวังน้ำในเขื่อนน้อย บริเวณภาคเหนือได้แก่ เขื่อนแม่งัด เขื่อนภูมิพล และ เขื่อนสิริกิติ์
จากข้อมูลของ กอนช.จะมีมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/65 บริเวณเขื่อนภูมิพล ปรับลดการระบายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยฯ จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำให้มากขึ้น เพื่อให้เขื่อนอื่น ๆได้รับน้ำเพียงพอ

แชร์