เครื่องหมายอัศเจรีย์

แจ้งเตือน 6 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำโขงสูงขึ้นฉับพลัน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  โดยขอให้ประชาชนที่สัญจร และประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง ทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ อำเภอริมแม่น้ำโขง เตรียมรับสถานการณ์  หลังพบว่าระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเพิ่มสูงขึ้น 66 เซ็นติเมตร หรืออัตราการระบายน้ำจากเดิม997 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นอัตราการระบายน้ำ 1,563 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนื่องจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง ระหว่างวันที่ 4-10 มีนาคม 2565 มีผลกระทบ 2 ช่วงดังนี้

1. ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานี

เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย คาดการณ์ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 50-60 เซนติเมตร

2. ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอ.เชียงคาน จ.เลย อ.เมือง จ.หนองคาย อ.เมือง จ.นครพนม อ.เมือง จ.มุกดาหาร    และ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี คาดการณ์ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 ระดับน้ำแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกัน

แชร์