เครื่องหมายอัศเจรีย์

โรคฝีดาษลิง กับ6คำถามยอดฮิต

หลังองค์การอนามัยโลก(WHO) ออกมายืนยัน กรณีการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศ.วสันต์ จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ให้ข้อมูลกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก ทั้งที่ได้รับการยืนยันและไม่ได้รับการยืนยันประมาณ 200 คน  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในทวีปยุโรปใต้ ก่อนกระจายไปยังทวีปยุโรปเหนือ ประเทศอังกฤษ ทวีปอเมริกาเหนือ  ก่อนจะเข้าสู่ประเทศออสเตรเลีย  โดยจากการประเมินพบว่าโอกาสที่โรคดังกล่าวจะแพร่ระบาดนั้นมีน้อยมาก 

แต่สิ่งที่น่าสังเกต ขณะนี้พบการระบาดในกลุ่มชายรักชาย  จากการใกล้ชิดกัน มีการสัมผัสสารคัดหลั่ง ทั้งผ่านการไอจาม และเพศสัมพันธ์ รวมถึงการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ติดเชื้อ ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งผ่านจมูกปาก และไม่เข้าใกล้สัตว์แปลก ๆ โดยเฉพาะสัตว์ที่มาจากทวีปแอฟริกา  หากรู้ตัวว่าติดเชื้อ ควรเดินทางไปพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามอาการ เนื่องจากเป็นโรคที่รักษาหายได้เอง 

แชร์