เครื่องหมายอัศเจรีย์

ไซโคลน อัสนี ส่งผล ลมแรงในอ่าวไทย และอันดามัน

กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า การคาดการณ์สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 9 –10 พ.ค. 2565 พบว่า ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก

ถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น 

สำหรับพายุไซโคลน “อัสนี” บริเวณอ่าวเบงกอล คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน ในช่วงวันที่ 9-10 พ.ค. 65 แม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่จะส่งผลทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น

แชร์