เครื่องหมายอัศเจรีย์

ไทยกลับมาร้อนสูงสุด 37 องศา

ไทยกลับมาร้อนสูงสุด 37 องศา ภาคใต้รับมือฝนฟ้าคะนอง

บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเนื่องจากลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

ภาคเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศา

ภาคตะวันออก มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศา

ภาคใต้อ่าวไทยและอันดามัน มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 6 – 10 พ.ค. 65 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง และทะเลอันดามันตอนบน มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือ ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน  ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แชร์