เครื่องหมายอัศเจรีย์

ไทยอากาศแปรปรวน ฝน-หนาว มาพร้อมกัน

3 กุมภาพันธ์ 2565

ประเทศไทยอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่เนื่องจาก ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ พื้นที่เฝ้าระวังฝน ได้แก่ จ.น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ พื้นที่เฝ้าระวังฝน ได้แก่ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก มีเมฆและฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ พื้นที่เฝ้าระวังฝน ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และ ราชบุรี

ภาคใต้อันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองตามชายฝั่งทะเล ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ได้แก่ จ. พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ช่วงวันที่ 7 – 9 ก.พ. 65 ลมฝั่งตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

แชร์