เครื่องหมายอัศเจรีย์

ไทย 19 จังหวัด มีฝนฟ้าคะนอง เหนือ-อีสานรับมืออากาศร้อน

ประเทศไทยมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ และยังมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน เนื่องจาก หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยบน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันอออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง


ภาคเหนือ อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส
ภาคกลาง เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส


บริเวณภาคเหนือยังคงพบปัญหาฝุ่น PM2.5 และฝุ่นละอองสะสมค่อนข้างมากขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง

แชร์