เครื่องหมายอัศเจรีย์

2022 ไทยตกอันดับ “ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ไทย ตกอันดับ “ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ปี 2022  อยู่ที่ 108 จาก 180 ประเทศ และเนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน  คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก  (World Environment Day)

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ชวนติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทย จากมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “ประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  พบว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 108 จาก 180 ประเทศ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการให้คะแนนจาก 32 ตัวชี้วัดด้วยกัน เช่น คุณภาพของอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ การบริหารจัดการขยะ ซึ่งนับว่าตกลงจากปีที่ผ่านมา ถึง 30 อันดับ จากเดิมเมื่อปี 2020  ที่ไทยเคยอยู่ในอันดับที่ 78 เมื่อลงรายละเอียดในรายงาน Environmental Performance Index หรือ EPI ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย ยังอยู่อันดับท้าย ๆ ในหลายหัวข้อ เช่น ระบบนิเวศ (ecosystem services) พบว่าถูกจัดให้อยู่ที่อันดับที่ 152 ซึ่งตกลงมาถึง 51 อันดับหากเทียบกับเมื่อปี 2020 ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 101 

นอกจากนี้ยังมีประเด็น ที่น่าสนใจ ของการจัดการระบบนิเวศ (ecosystem services) ที่ประเทศไทย อยู่ที่อันดับที่ 152  ซึ่งการชี้วัดเรื่องนี้วัดจาก 3 ตัวชี้วัด คือ 

1.การสูญเสียต้นไม้ (Tree cover loss)

2.การสูญเสียพื้นที่ทุ่งหญ้า (Grassland loss)

3.การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland loss)

โดยประเด็น พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง  เพราะเมื่อดูการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 10 ปี อันดับเฉลี่ยประเทศไทยตกลง 77.50 อันดับ

ขณะที่หัวข้อ อุตสาหกรรมการเกษตร ที่เป็นอาชีพหลักของประเทศไทย  พบว่าการจัดการไนโตรเจน เราอยู่ที่อันดับที่ 117 ของโลก ถือว่าคงอันดับเดิมกับปีที่ผ่านมา  

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ หัวข้อการจัดอันดับคุณภาพอากาศ ซึ่งปีนี้พบไทยตกลงจากอันดับที่ 85 มาอยู่ที่อันดับ 93 โดยหัวข้อปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 ปีนี้พบว่าอันดับของไทยดีขึ้น 1 อันดับ จากเดิม เคยอยู่อันดับที่ 88 ปีนี้อยู่อันดับที่ 87 

แชร์