เครื่องหมายอัศเจรีย์

24-29 ส.ค. สมุทรปราการ – นนทบุรี – กทม. เตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง

ปภ. แจ้งเตือน จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และ กทม. เตรียมรับมือน้ำท่วม พื้นที่นอกคันกั้นน้ำและจุดฟันหลอ  เนื่องจากจะมีน้ำทะเลหนุนสูง ตรงจังหวะพอดี กับฝนตกหนักเหนือเขื่อนเจ้าพระยา  ทำให้ต้องมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น  ในวันที่ 24-29 ส.ค. อยู่ที่ 1,500-1,800 ลบ.ม./วินาที 

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่า สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 – 20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับมีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจะทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 – 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเขื่อนพระรามหก มีน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ 400 – 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น 

โดยในช่วงวันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2565 ระดับน้ำคาดการณ์มีความสูงประมาณ1.90 – 2.20 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์

แชร์