เครื่องหมายอัศเจรีย์

3 ข้อสังเกตการเกิดสึนามิ

โดยปกติกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา มีหน้าที่มอนิเตอร์ข้อมูล หากพบแผ่นดินไหวรุนแรง จะมีการประมวลผลด้วยโปรแกรมเฉพาะเพื่อแปรผลวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดว่ามีโอกาสเกิดสึนามิหรือไม่ หากวิเคราะห์แล้วมีโอกาสเกิดจะประสานไปยังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้แจ้งเตือนประชาชน

นอกจากการรอข้อมูลการแจ้งเตือนของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแล้ว  ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ  ได้พูดคุยกับ ดร.ไพบูลย์ นวลนิล  นักแผ่นดินไหววิทยา  ได้มี 3 ข้อสังเกตว่าการเกิดแผ่นดินในลักษณะใดที่จะทำให้เกิดสึนามิ

แชร์