เครื่องหมายอัศเจรีย์

3 จังหวัดภาคเหนือ เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า 21–27 ก.พ.

22 กุมภาพันธ์ 2565

จิสด้า (GISTDA)  เผยข้อมูลดาวเทียม แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้ (21-27 ก.พ.) จังหวัดตาก  เชียงใหม่ และลำปาง มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่ามากที่สุด โดยทั้ง 3 จังหวัด มีตัวเลขคาดการณ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า  ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือส่วนใหญ่มีตัวเลขคาดการณ์ลดน้อยลง พบว่าพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่ายังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์เหมือนที่ผ่านมา สาเหตุนั้นอาจเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร การเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเพื่อล่าสัตว์ จนทำให้เกิดการลุกลาม  สำหรับข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์