Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

3 จังหวัดภาคใต้  ฝนน้อยลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง 1-2 วัน

28 กุมภาพันธ์ 2565

ฝนที่ตกหนัก และลมกระโชกแรงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาบริเวณภาคใต้  โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 3,830 ครัวเรือน   กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ขณะนี้ฝนได้ลดลงแล้ว  แต่ฝนที่ตกมาในปริมาณมากก่อนหน้านี้ทำให้น้ำในลุ่มน้ำสาขาต่างๆ เกินกว่าการกักเก็บจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชาวบ้าน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง และพร่องน้ำออก ซึ่งคาดว่าในอีก 1-2 วันสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ปกติ  แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกอีกครั้งในวันที่ 7-8 มีนาคม 2565  ช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อนที่เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ  ซึ่งฝนที่ตกอาจจะไม่รุนแรงเท่าในครั้งนี้

ขณะที่ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศา อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศา

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศา

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศา

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช

พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศา

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศา

ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

แชร์