เครื่องหมายอัศเจรีย์

เปิดพื้นที่สีแดง 6 จังหวัดภาคใต้ เสี่ยงน้ำท่วม 22 – 25 พ.ย. 65

21 พฤศจิกายน 2565

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เปิดเผยภาพการคาดการณ์ฝนใน

ช่วงวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 จะมีอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย มีผลทำให้ประเทศไทย

ช่วงวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน ภาคใต้ มีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก โดยเฉพาะบริเวณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ช่วงวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักจากแนวลมพัดสอบที่ถูกเหนี่ยวนำจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนผ่านภาคใต้ และลงสู่ทะเลอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรี

เตือนพื้นที่ลาดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ขณะที่พื้นที่เมือง ระวังน้ำท่วมขังจากฝนตกสะสม

แชร์