เครื่องหมายอัศเจรีย์

7 จ. ฝุ่น PM2.5 ระดับสีแดง ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง

11 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้….. ประเทศไทยพบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ระดับสีแดงใน 7 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ ,สระบุรี,หนองคาย,ขอนแก่น,ชัยภูมิ,สระบุรี,นครราชสีมาและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายหากรับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก อาจเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพปอด
ขณะที่สถานการณ์ในภาคเหนือ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 15-67 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 25-66 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,ภาคตะวันออกคุณภาพฝุ่นอยุ่ในระดับปานกลาง ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 17-40 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,ภาคกลางและตะวันตก อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 16-52 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,กทม.-ปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 45-77 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,ภาคใต้ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 13-24 ไมโครกรัม/ลบ.ม.


ขอให้ประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากค่าฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนได้และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

แชร์