Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

เวทีระดับโลก COP27 เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปอย่างไร?

COP27

สาระสำคัญการประชุมระดับโลกเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อคนทั่วไป

 • COP27 เป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 มีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างการบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาวิกฤตภาวะโลกรวนและการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
 • เครื่องมือของ Climate Central ชี้ให้เห็นว่าเพราะเหตุใดผลการประชุม COP27 จึงมีความสำคัญต่อคนทั่วไป ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก
 • บทวิเคราะห์และภาพกราฟิกของพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา 246 จุด ชี้ให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นระหว่าง 1.8-9 องศาฟาเรนไฮต์ภายในปี พ.ศ. 2643 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการปล่อยก๊าซจะสามารถลดลงได้รวดเร็วมากเพียงใด ซึ่งเป็นวาระสำคัญของการประชุม COP27
 • ดัชนี Global Climate Shift Index หรือ CSI-Global เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของภาวะโลกรวนที่มีต่ออุณหภูมิของโลก และทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนหลายสิบล้านคนทั่วโลกในแต่ละวัน รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มากกว่า 1,000 เมืองทั่วโลก
 • Picturing Our Future เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เห็นภาพว่าการเพิ่มสูงของระดับน้ำทะเลอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจในในอนาคตอันใกล้ของมนุษย์ รวมถึงที่ COP27 นี้ที่จะทำให้สถานที่ริมชายฝั่งซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกหลายร้อยจุดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 • โปรดอ่านบทวิเคราะห์และแหล่งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจและทำข่าว COP สำหรับผู้ชมภายในประเทศ
COP27 1

การประชุมCOP27 มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดเพื่อแก้ไขภาวะโลกรวนอย่างเท่าเทียม (ambitious, equitable global climate action)

ภาวะโลกรวนยังคงสร้างผลกระทบทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก โดยแสดงออกทั้งในรูปแบบของการเกิดโรคที่ทำให้สูญเงินจำนวนมากบ่อยครั้งขึ้น ความเสี่ยงทางสาธารณสุขที่เพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิในแต่ละวันที่พุ่งสูงขึ้นจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย

ผลกระทบจากภาวะโลกรวนที่มนุษย์ต่างประสบอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการที่โลกร้อนขึ้น 1.1 องศาเซสเซียส และผลกระทบเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นตราบเท่าที่โลกร้อนขึ้น นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกือบ 200 ประเทศตกลงกันในปี พ.ศ 2558 เพื่อทำให้โลกไม่ร้อนไปกว่า 2 องศาเซสเซียส โดยมีเป้าหมายพึงปรารถนาในการจำกัดอุณหภูมิให้เพิ่มไม่เกิน 1.5 องศาเซสเซียส

อย่างไรก็ตาม รายงานช่องว่างการปล่อยก๊าซฉบับล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Emissions Gap reportเปิดเผยว่า สิ่งที่มนุษย์ทำตอนนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มไม่สูงกว่า 2.4-2.6 องศาเซสเซียสเมื่อสิ้นศตวรรษที่จะถึงนี้เท่านั้น ซึ่งนับว่ายังมีช่องว่างอย่างมากระหว่างเป้าหมายพึงปรารถนาในการควบคุมอุณหภูมิโลกและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

COP27 2

ในการประชุมCOP27 ซึ่งเป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 ขององค์การสหประชาชาติ ผู้เข้าร่วมจะหารือกันเพื่อหาทางลดช่องว่างนี้ ด้วยการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกรวน การปรับตัว และให้การสนับสนุนเงินทุน การประชุมCOP27 ซึ่งชื่อเต็มมาจาก การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (the 27th Conference of the Parties (COP) of the UNFCCC) นี้จะจัดขึ้นที่เมือง ชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน โดยการประชุมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538

ระดับความยิ่งใหญ่ของวาระการประชุมCOP27 มักทำให้ความสำคัญของการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกดูไกลตัวจากคนทั่วไป อย่างไรก็ตามเครื่องมือของ Climate Central ได้คัดสรรความเกี่ยวข้องที่การประชุมนี้มีต่อคนทั่วไปทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกมาไว้แล้ว

เครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลสำคัญของการประชุมCOP27 ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องกับคนทั่วไป มีดังนี้

 1. ข้อตกลงระดับโลกที่มีผลกระทบต่อคนทั่วไปอีกหลายศตวรรษ ไม่ว่าการประชุม COP27 จะสามารถบรรลุข้อตกลงในการลดช่องว่างระหว่างปริมาณก๊าซที่ถูกปล่อยในปัจจุบันและปริมาณก๊าซที่จำเป็นต้องลดเพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มเกิน 2 องศาเซลเซียสตามที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่ คนทั่วไปในสหรัฐอเมริกาก็จะได้รับผลกระทบจากช่องว่างนี้ บทวิเคราะห์ของ Climate Central ได้เปรียบเทียบสถานการณ์ที่เป็นไปได้สองประการ และพบว่าในแต่ละสถานการณ์สหรัฐอเมริกาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแตกต่างกัน 2-3 เท่าในช่วงศตวรรษนี้
 • ในกรณีที่การปล่อยก๊าซสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็ว สหรัฐอเมริกาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นระหว่าง 1-2.5 องศาเซสเซียส ในระดับเท่ากับเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2534 – 2563 ภายในปี พ.ศ. 2593 ก่อนที่จะอยู่ในระดับคงที่ไปจนปี พ.ศ. 2643
 • ในกรณีที่การปล่อยก๊าซสูงมาก สหรัฐอเมริกาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นระหว่าง 3-5 องศาเซสเซียส ภายในปี พ.ศ. 2643
 • พื้นที่ 246 จุดในสหรัฐอเมริกาจะร้อนขึ้นไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด โดยมิตเวสต์และบางส่วนของนิวอิงแลนด์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุด

2. ภาวะโลกรวนมีผลกระทบรายวันต่อเมืองใหญ่กว่า 1,000 เมืองทั่วโลก การประชุมCOP27 ไม่ใช่เรื่องของอนาคตโลกร้อน แต่เป็นเรื่องของโลกร้อนในปัจจุบัน ดัชนี Global Climate Shift Index หรือ CSI-Global  แสดงให้เห็นว่า ผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกรวนทุกวัน

 • โปรดใช้เครื่องมือ CSI-Global ในเว็บไซด์ และสมัครรับอีเมลแจ้งเตือนระหว่างการประชุม COP27 เพื่อรับทราบถึงอิทธิพลของโลกร้อนต่ออุณหภูมิในกว่า 1,000 เมืองใหญ่ทั่วโลกในแต่ละวัน
 • บทวิเคราะห์ที่ใช้ CSI-Global ระบุว่า 96% ของประชากรโลกกำลังเผชิญกับอุณหภูมิอันเป็นผลมาจากภาวะโลกรวนทุกวันในระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
 • CSI-Global ชี้ให้เห็นว่า ในระยะเวลา 365 วันตลอด 12 เดือนนี้ ประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและหมู่เกาะขนาดเล็กได้รับผลกระทบรายวันมากที่สุดจากภาวะโลกรวนที่เกิดจากฝีมือมนุษย์

3. มองภาพอนาคตด้วยเครื่องมือ Picturing Our Future การตัดสินใจเรื่องภาวะโลกรวนและพลังงานในเวทีCOP27 และในทศวรรษนี้จะกำหนดว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นเท่าใดในอีกหลายร้อยปีข้างหน้า

 • เครื่องมือ Picturing Our Future ของ Climate Central จะทำให้เห็นภาพว่าระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ 190 สถานที่ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หากอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงเกิน 1.5 องศาเซสเซียส

Picturing Our Future ได้รวบรวมภาพความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศเจ้าภาพการประชุมCOP27 อย่างอียิปต์

แชร์