เครื่องหมายอัศเจรีย์

DXC Safety of Life จ.เชียงราย

DXC 5

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส (DXC)  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้เตรียมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  และชุมชนบ้านผาเดื่อ พานักเรียนเดินสำรวจความเสี่ยงจากอันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติในและรอบๆโรงเรียน

ได้ร่วมกันเรียนรู้ว่า ความเคยชิน ความเคยตัว ในการใช้ชีวิตประจำวัน อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุการพาตัวเองไปอยู่ภายใต้อันตรายหรือความเสี่ยงแบบไม่รู้ตัว  รวมถึงความจำเป็นบางประการของชีวิตที่เลี่ยงได้ยาก เช่น การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในภูมิประเทศที่ลาดชันด้วย

กิจกรรมที่ไม่ยาก ไม่ซับซ้อน แบบนี้  สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียน ทุกชุมชน เพื่อความปลอดภัยในเด็กและชุมชน หรือจะมาเรียนรู้ธรรมชาติและภัยพิบัติศึกษากับโรงเรียนนี้ ก็ย่อมได้

DXC 1

DXC 2
DXC 3

แชร์