เครื่องหมายอัศเจรีย์

DXC Safety of Life

DXC 2

แม้ว่าวัฒนธรรมความปลอดภัย จะไม่ใช่เรื่องใหม่ใดๆนัก แต่ทว่าการขยับอย่างเป็นรูปธรรมของสังคมไทย อาจจะใกล้เคียงคำว่า “อยู่ระหว่างดำเนินการ” ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดทางเหนือ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของชีวิตประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่สูง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานบริหารท้องถิ่น องค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตอิสระ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ (DXC)ไทยพีบีเอส จัดงาน DXC Safety of Life ในวันที่ 24-25 พ.ย. 65 ที่ใกล้จะถึงนี้

การจัดงานครั้งที่สอง ณ สนามกีฬากลางตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นี้ มีชื่อว่า Mae Fah Luang Safety of Life ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะการเผชิญหน้าและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและอันตรายต่างๆที่มีในพื้นที่สูง เช่น น้ำหลาก-ดินถล่ม แผ่นดินไหว ไฟป่าฯ

ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมทั้ง 4 ได้จากเพจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ(DXC)

DXC 1

แชร์