เครื่องหมายอัศเจรีย์

DxC Talk 24 Experts ธารา บัวคำศรี

“ถ้าเราไม่ลงมือทำอะไรเลย ถ้าภาคนโยบายไม่ลงมือทำอะไรเลย พรรคการเมืองไม่มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างชัดเจน โอกาสที่เราจะเจอกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบรุนแรงก็จะมีมากขึ้น จนไม่สามารถที่จะหวนกลับคืนไปอย่างเดิมได้”

เมื่อพูดถึงวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ก็ต้องพูดถึงนโยบายรัฐ ในวาระที่ประเทศไทยกำลังมีการเลือกตั้ง นโยบายที่ชัดเจนและคำมั่นสัญญาที่จะลงมือทำทันทีของว่าที่รัฐบาลใหม่ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่

ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ชวนฟังคำตอบจาก “ธารา บัวคำศรี” ผู้อำนวยการกรีนพีซประเทศไทย  ใน “DxC Talk 24 Experts” 

#TALK24Experts #DxCTalk #เลือกตั้ง2566 #เลือกอนาคตประเทศไทย #ThaiPBS

แชร์