เครื่องหมายอัศเจรีย์

PM2.5 ระดับสีแดง กทม.-ปริมณฑล ฝุ่นหนักสุด

17 กุมภาพันธ์ 2565

วันนี้….. ประเทศไทยพบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ระดับสีแดงใน 5 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ แม่ฮ่องสอน สระบุรี ซึ่งเป็นระดับที่อันตรายหากรับฝุ่นเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก อาจเกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพปอด ซึ่งจะเห็นได้ชัดมาก

ขณะที่สถานการณ์ในภาคเหนือ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 15-58 ไมโครกรัม/ลบ.ม.  อันตรายต่อสุขภาพ ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 12-42 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,ภาคตะวันออกคุณภาพฝุ่นอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 8-50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,ภาคกลางและตะวันตก อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 27-54 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,กทม.-ปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 29-72 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ,ภาคใต้ ปริมาณค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ที่ 6-14 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

ขอให้ประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากค่าฝุ่นที่เกินค่ามาตรฐานอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนได้และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ

แชร์