เครื่องหมายอัศเจรีย์

“TALK 24 Experts” ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

27 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งแรก “TALK 24 Experts”
คนแรก ของ DxC Talk ปี 2566
.
20 นาทีเต็ม กับ “ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ยืนยันหนักแน่น “ไม่มี “โลก” ใบที่สอง There Is No Planet B” แต่ยังมีโอกาส

แชร์