เครื่องหมายอัศเจรีย์

ไทยเข้าสู่ฤดูฝุ่น (พิษ) ช่วง ธ.ค.-เม.ย. เตือน! กทม. ค่าเกินมาตรฐานหนักสุด

อ.พานิช อินต๊ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านฝุ่น PM2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระบุกับ DXC Online ว่า ฝุ่น PM 2.5 จะเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศนิ่ง ในช่วงเดือน ธ.ค.-เม.ย. ของทุกปี และจะมากเป็นพิเศษในช่วง มี.ค.-เม.ย. โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากมีการเผาไหม้พื้นที่เกษตรกรรม

ขณะที่วันนี้ค่าฝุ่นPM2.5 เกินค่ามาตรฐานใน กรุงเทพฯ, จ.ปทุมธานี, จ.นนทบุรี, จ.นครปฐม, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรปราการ, จ.เชียงใหม่, จ.ลำปาง, จ.พิษณุโลก, จ.ตาก, จ.เพชรบูรณ์, จ.อุทัยธานี, จ.ลพบุรี, จ.สระบุรี, จ.สุพรรณบุรี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.กาญจนบุรี, จ.ปราจีนบุรี, จ.สระแก้ว, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.สมุทรสงคราม, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง, จ.หนองคาย, จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด, จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา

– ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 31 – 74 มคก./ลบ.ม.

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 32 – 97 มคก./ลบ.ม.

– ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ ตรวจวัดได้ 19 – 82 มคก./ลบ.ม.

– ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ ตรวจวัดได้ 34 – 56 มคก./ลบ.ม.

– ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6 – 31 มคก./ลบ.ม.

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ ตรวจวัดได้ 44 – 111 มคก./ลบ.ม.

กรมควบคุมมลพิษ เตือนประชาชนทั่วไปเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

แชร์