เครื่องหมายอัศเจรีย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่