เครื่องหมายอัศเจรีย์

รายการทีวีย้อนหลัง

The CAMP Lable

รายการ The CAMP ค่ายหรรษา

ตะลุยเล่น เรียนรู้ เพื่ออยู่อย่างปลอดภัย

รายการที่จะพาเยาวชนไทยเข้าค่ายฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้ น้ำท่วม ติดถ้ำ เรือล่ม แผ่นดินไหว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะฝึกจิตสาธารณะเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนช่วยเหลือผู้ได้ในยามวิกฤต สาธารณะภัย

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 – 17.00 น.
ALTV ช่องหมายเลข 4