Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

รายการทีวีย้อนหลัง

Play Video

ตอนอื่นๆ

นวัตกรรมฝีมือคนไทย l 2 องศา (11 ก.ค. 64)

ซีจะพาไปดู 2 นวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างฟางข้าว ซังข้าวโพด หรือใบอ้อย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ไม่ว่าจะเป็น งานวิจัยนวัตกรรมเซลลูโลสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นำวัสดุเหล่านี้มาทำเป็นฟิล์มชีวภาพหรือภาชนะบรรจุอาหารทดแทนพลาสติก และสตาร์ทอัพที่นำฟางข้าวและกะลากาแฟมาผลิตเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนและแผ่นซับเสียง ซึ่ง 2 นวัตกรรมนี้ ไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาแล้ว แต่ยังช่วยลดการดึงทรัพยากรใหม่จากโลกในกระบวนการผลิต และช่วยลดขยะที่ไม่ย่อยสลายด้วย
โลโก้ 2 องศา

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น. ALTV ช่องหมายเลข 4