Thailand Web Stat Truehits.net

2 องศา : EP.10 Waste to Worth

พี่ปาล์มพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้เรื่องการ ‘Upcycling’ ขวดพลาสติกเป็นจีวรนาโนที่วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ | วัดจากแดงเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ไอเดียเรื่องการจัดการขยะประเภทต่าง ๆ แบบครบวงจร

รายละเอียดรายการ

ชื่อรายการ

ออกอากาศ

ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น.

ทางช่อง

ALTV ช่องหมายเลข 4

ติดตาม

ตอนอื่นๆของรายการ

2 องศา : EP.10 Waste to Worth

2 องศา : EP.9 “เผย-แพร่-ผ้า”

2 องศา : EP.8 เพ(ร)าะแตนแบนเคมี

2 องศา : EP.7 ชุบชีวิตเสื้อผ้า ลดขยะแฟชั่น