Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

รายการทีวีย้อนหลัง

Play Video

ตอนอื่นๆ

Ebony’s Story สีสื่อความรู้ l 2 องศา (30 ม.ค. 65)

อุตสาหกรรมแฟชั่น มักปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลทุก ๆ ปี การสนับสนุนวิธีภูมิปัญญาดั้งเดิม การสร้างเสริมเสื้อผ้าของไทยเรานั้น เป็นหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 2 องศา วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้ การย้อมสีผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
โลโก้ 2 องศา

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น. ALTV ช่องหมายเลข 4