Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

รายการทีวีย้อนหลัง

Play Video

ตอนอื่นๆ

eco design l 2 องศา (12 มี.ค. 65)

กว่าครึ่งทรัพยากรที่มนุษย์ขุดนำมาใช้ ถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้าง แต่ละปีมีอาคาร และถนนหนทางจำนวนมากถูกสร้างขึ้น ต้องใช้ปูนซีเมนต์ที่มาจากการระเบิดภูเขาทรายที่ขุดลอกจากแหล่งน้ำ เหล็กจากการทำเหมืองซึ่งเป็นทรัพยากรที่ยิ่งใช้ยิ่งหมดไปในขณะเดียวกันก็มีอาคารจำนวนมากถูกทุบทิ้ง…จะมีทางไหนที่ทำให้การก่อสร้างและการใช้ทรัพยากรของเรายั่งยืนมากกว่านี้
โลโก้ 2 องศา

ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 – 17.30 น. ALTV ช่องหมายเลข 4