Thailand Web Stat Truehits.net
เครื่องหมายอัศเจรีย์

รายการทีวีย้อนหลัง

Play Video

ตอนอื่นๆ

รู้สู้ภัย Kids ตอน…สัตว์มีพิษที่เรียกว่างู

ทำไม งูกัด ต้องไม่ใช้ ปากดูด เหมือนในหนัง .. เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างถูกต้องไปพร้อมกันในรายการ รู้สู้ภัย Kids’ Survival